Kontakt        Dámske okuliare

    

AD OPTIKA 

    

                                         

Adresa:  Kazanská 54, 821 06 Bratislava
Telefón:  02 / 45 248 147
Mobil: 0908 / 727 657
e-mail:  adoptika@ad-optika.sk

 

              

O t v á r a c i e  h o d i n y :
Pondelok - Piatok  9:00 - 18:00 
Sobota  9:00 - 12:00

- Meranie zrakovej ostrosti
- 3D meranie oka
- Aplikácia kontaktných šošoviek

Presťahovali sme sa!

Od ut 6.2.2018 nás nájdete len pár metrov ďalej na Kazanskej 54 v nových modernejších priestoroch.

Tešíme sa na Vás!